จังหวัดร้อยเอ็ด

 
   
   

นายวันชัย คงเกษม

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

เว็บไซด์ : www.roiet.go.th

 

/

กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์ 043-514063 โทรสาร 043-514063