ข่าวประชาสัมพันธ์

 
aaa การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561
[ลงประกาศ : 2018-09-21]
aaa การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 วันที่ 21 สิงหาคม 2561
[ลงประกาศ : 2018-09-15]
aaa โครงการฝึกอบรมเพิ่มศัยกภาพและส่งเสริมเครือข่ายผู้นำชุมชนตามศาสตร์ของพระราชาฯ ประจำปีงบประมาณ 2561
[ลงประกาศ : 2018-09-12]
/

กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์ 043-514063 โทรสาร 043-514063