องค์การบริหารส่วนจังหวัด ร้อยเอ็ด [เข้าชมเว็บไซด์]

 

นายมังกร ยนต์ตระกูล

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด


นางจิตรา คงเพชร

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร้อยเอ็ด


นายไกรศักดิ์ วรทัต

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

/

กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์ 043-514063 โทรสาร 043-514063