รายงานการประชุม

 

เลือก พ.ศ.

 

การประชุมสภา อบจ.ร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 วันที่ 6 สิงหาคม 2557 [Date : 2014-12-02]
การประชุมสภา อบจ.ร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 วันที่ 26 มีนาคม 2557 [Date : 2014-12-02]
การประชุมสภา อบจ.ร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 [Date : 2014-12-02]
/

กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์ 043-514063 โทรสาร 043-514063